شیوه های پرداخت:

از طریق روشهای زیر خرید خود را انجام دهید.

  1. اینستا گرام                                                                               ngcolights@

  2.  واتساپ                                                                             1009056 – 0938  

  3. سایت                                                                   https://ngcolights.com 

          

پرداخت فقط از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.