منبع هاوارد پراید 132

منبع هاوارد پراید 132

  • نصب سريع و آسان (بدون جوشكاري)
  • تمام استیل و تمام مشكي
  • صداي فوق العاده
منبع هاوارد پراید 132

منبع هاوارد پراید 132

176,000 تومان

نصب سريع و آسان (بدون جوشكاري)

  • مشخصات
  • نظرات
توليد NGco
نظرات

محصولات مرتبط

برخی از محصولات مرتبط با محصول

چراغ خطر پرايد 132 اسپرت لامپي تمام دودی(جفت)
چراغ خطر پرايد 132 اسپرت لامپي قرمز دودی (جفت)
منبع هاوارد پراید 132
خطر پرايد 132 فابریک سمت چپ(راننده)
چراغ خطر پراید 132 برفی (جفت)